Masz pytania ? : +48 16 670 75 70

Firma

Spółka w Przemyślu została powołana poprzez Zgromadzenie Wspólników Elektromontażu S.A. i rozpoczęła działalność 01.07.1994 roku. Historia Spółki jest nierozerwalnie związana z firmą Elektromontaż Rzeszów S.A.
Początki obecnego Elektromontażu sięgają lat 50-tych.

Do 31.12.1956r. przy ulicy Szopena 9 istnieje Odcinek Robót w Rzeszowie powołany przez Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Krakowie. Kierownikiem Odcinka Robót był Pan Feliks Stachyra, a firma zajmowała się przede wszystkim instalacjami w budynkach mieszkalnych, wykonywano również instalacje w obiektach ogólnobudowlanych i przemysłowych

W 1957 roku z w/w Odcinka tworzy się Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa w Rzeszowie, przy którym istnieją oddziały (tzw. KOR-y): Rzeszów, Krosno, Stalowa Wola. Dyrektorem firmy, która istniała pod tą nazwą od 30.06.1958r. był Pan Onufry Kuźniar z zastępcami: ds. elektrycznych p. Eugeniusz Furtak, ds. sanitarnych p. Stanisław Budzyński Kierownikiem KOR Rzeszów ul. Szopena 9 był Pan Feliks Stachyra.

W okresie od 1.07.1958r. do 31.12.1961r. w/w przedsiębiorstwo istnieje pod nazwą Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa w Rzeszowie. KOR Rzeszów ul. Szopena 9 – kierownik Stanisław Janik

Od 1.01.1962r. do 31.12.1962r. przedsiębiorstwo włączono do Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych przy ul. PCK, które zdecydowanie zajmowało się robotami inżynieryjnymi. Roboty elektryczne wykonywał KOR Rzeszów ul. Szopena 9, a kierownikiem był Stanisław Lubas.

Przełomowym okresem w historii firmy był rok 1963.
Decyzją Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa 1.01.1963 r. powołano Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych ul. Instalatorów 3. Pionierami firmy byli Ryszard Jasiński – Dyrektor Naczelny i późniejszy Wiceminister Budownictwa oraz Franciszek Pomana – Z-ca dyrektora ds. sanitarnych i Eugeniusz Furtak Z-ca dyrektora ds. elektrycznych.
Do czasu powstania obecnego Elektromontażu Rzeszów S.A. firma kilkakrotnie zmieniała nazwę, i tak:asięg firmy obejmował tereny Polski południowo- wschodniej. Ze względu na rozległy teren przedsiębiorstwo kilkakrotnie przekształcano i dzielono. W rezultacie powstały dwie firmy Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych posiadające 16 oddziałów (KOR-y). Z tą nazwą firmę kojarzono do 24.03.1968r. W tym okresie utworzono KOR Jarosław z siedzibą przy ul. Poniatowskiego (przy JPB) , a następnie przy ul. Słowackiego (Kino Westerplatte). W tym okresie kierownikami byli Kazimierz Lewandowski i Bronisław Kłos.

25.03.1968r – 31.12.1970r. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa ul. Szopena 9 w Rzeszowie, w tym okresie powołano KGR Przemyśl z siedzibą ul.29 Listopada

1.01.1971r. – 31.12.1989r. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych w Rzeszowie. KGR Przemyśl mieścił się przy ul. Pstrowskiego 10, a od roku 1972 przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy ul.3-go Maja 52

1.01.1990r. – 1.08.1991r. Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”w Rzeszowie

Od sierpnia 1991 roku dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną „Elektromontaż Rzeszów” S.A. o całkowicie prywatnym kapitale pracowniczym. W okresie od 1968 do chwili obecnej firmą zarządzali dyrektorzy: Ludwik Chmura, Adam Szalwa i Marian Burda, natomiast Kierownikami Grupy Robót w Przemyślu w tym okresie byli Kazimierz Lewandowski, Andrzej Głowacz, Zdzisław Żemełko.
Decyzją Zgromadzenia Wspólników Elektromontażu Rzeszów S.A. 1.07.1994r. została powołana Spółka z o.o. w Przemyślu, a w skład Zarządu Spółki weszli Jan Południak – Dyrektor i Zdzisław Żemełko – Z-ca Dyrektora.

Od 2.01.2008r. skład Zarządu Spółki jest następujący:
Aleksander Pękala – Dyrektor Zarządu
Zdzisław Żemełko – Z-ca Dyrektora

Historię opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Pana Kazimierza Lewandowskiego.